XX - Jak bez cierpliwego znoszenia udręczeń nie można podobać się Bogu i przeto Bóg umacnia ją i jej ojca do znoszenia ich z prawdziwą cierpliwością.

W tedy Bóg odpowiadając na jej trzecią prośbę, to jest o głód zbawienia swej duszy, rzekł: Córko, chcę, aby on sam starał się podobać Mnie. Prawdzie, przez głód zbawienia dusz i wielką gorliwość. Lecz tego nie mógłby osiągnąć ani on, ani ty, ani nikt inny bez licznych prześladowań, w miarę tego, jak wam ich użyczę, o czym ci rzekłem powyżej.

Jeśli pragniecie widzieć mą chwale, w świętym Kościele, winniście więc począć miłość i wolę znoszenia cierpienia z prawdziwą cierpliwością. Po tym poznam, że on i ty, i inni słudzy moi szukacie chwały mej naprawdę. Wtedy będzie on najdroższym synem moim i spocznie, on i inni, na piersi Jednorodzonego Syna mojego, którego uczyniłem mostem, abyście wszyscy po nim mogli dojść do celu swego i otrzymać owoc wszystkich swych trudów zniesionych dla miłości mojej. Cierpcie więc mężnie.