LII - Jak , jeśli trzy wspomniane władze duszy nie są społem zjednoczone, nie można mieć wytrwałości, bez której nikt nie dojdzie do celu.

Wytłumaczyłem ci, że trzy stopnie przedstawiają w sposób ogólny trzy władze duszy. Są to trzy schody; i nie można wstąpić na jeden bez drugiego, chcąc przejść przez naukę, przez most mojej Prawdy. Nie zjednoczywszy tych trzech władz razem, dusza nie może mieć wytrwałości.
O wytrwałości tej mówiłem ci przedtem, kiedyś spytała Mnie, jak powinni postępować wędrowcy, aby wyjść z rzeki i jakie jest dokładne znaczenie tych trzech stopni. Rzekłem ci wtedy, że bez wytrwałości nikt nie może dojść do celu.

Dwa są cele i każdy z nich wymaga wytrwałości; grzech i cnota. Jeśli chcesz osiągnąć życie, musisz trwać w cnocie; kto chce dojść do śmierci wiecznej, niech trwa w grzechu. Tak przez wytrwałość dochodzi się do Mnie, który jestem życiem, i do diabła, który daje pić wodę martwą.