LIII - Wyłożenie słów Chrystusa: Kto pragnie, niech do mnie przyjdzie, a pije.

Zostaliście wezwani wszyscy, ogólnie i każdy poszczególnie. przez moją Prawdę, Syna mojego, gdy w niepokoju pragnienia zawołał w świątyni: Kto pragnie, niech do Mnie przyjdzie i pije. Bo jestem źródło wody żywej (J 7,37). Nie rzeki: Niech przyjdzie do Ojca i pije, rzekł: Niech do Mnie przyjdzie. Czemu? Bo Mnie, Ojca, nie może dotknąć cierpienie, lecz może dotknąć mego Syna. I wy dopóki jesteście pielgrzymami i wędrowcami w tym życiu śmiertelnym, nie możecie kroczyć bez cierpienia, gdyż grzech zrodził na ziemi ciernie, jak się rzekło.

Dlaczego rzeki: Niech przyjdzie do Mnie i pije"? Bo idąc za nauka Jego, czy to przez przestrzeganie przykazań związane z czysto duchowym przyjęciem rad, czy to przez czynne wykonywanie przykazań i rad. to jest przez miłość doskonałą lub zwykłą, jakąkolwiek obierzecie drogę, aby dojść do Niego, znajdziecie coś do picia i skosztujecie owocu krwi przez zjednoczenie natury boskiej z naturą ludzką. Znajdując się w Nim, znajdziecie się we Mnie, który jestem morzem pokoju, gdyż jestem jednym z Nim, jak On jest jednym ze Mną. Tak, jesteście zaproszeni do źródła żywej wody łaski.

Winniście iść przez Niego, który stal się waszym mostem i kroczyć wytrwałością taką, aby ani cierń, ani wiatr przeciwny, ani pomyślność, ani niedola, ani żadne cierpienie, które może was dotknąć, nie zmusiły was do odwrócenia głowy. Trwajcie, aż znajdziecie Mnie, który wam daję wodę żywa, a daję wam ja za pośrednictwem tego słodkiego Słowa miłości. Jednorodzonego Syna mojego.

Lecz czemu rzekł: Jestem źródło żywej wody? Bo zawiera Mnie, który daję wodę żywą przez zjednoczenie natury boskiej z naturą ludzką. Czemu rzekł: Niech do mnie przyjdzie i pije? Bo nie możecie dokonać przejścia bez cierpienia, a cierpienie nie może dotknąć Mnie, lecz może spaść na Niego. Uczyniłem wam z Niego most; nikt nie może przyjść do Mnie, jeno przez Niego; przeto rzeki: Nikt nie przychodzi do Ojca, jeno przeze Mnie (J 14.6), prawdę rzekła Prawda moja.

Otóż widziałaś, jaką drogą iść należy i w jaki sposób: z wytrwałością; inaczej pić nie będziecie, gdyż wytrwałość jest la cnotą, która otrzymuje chwalę i wieniec zwycięstwa we Mnie, który jestem Życiem trwałym.