Boża potęga, mądrość i łaskawość


Val d’Orcia, jesień 1377

Potęgo Ojca Przedwiecznego, pomóż mi. Mądrości Syna Bożego, oświeć oko mego intelektu. Słodka łaskawości Ducha Świętego, rozpal me serce i zjednocz je z Twoim sercem. Boże Wiekuisty, wyznaję, że potęga Twoja jest tak wielka i wszechmocna, że może uwolnić Kościół i lud Twój, może wyrwać lud ze szpon szatana, wstrzymać prześladowania Kościoła świętego, a mnie dać siłę i zwycięstwo nad moimi nieprzyjaciółmi. Wyznaję, Boże, iż mądrość Twego Syna, co jest jedno z Tobą, może oświecić oko mego intelektu oraz oko intelektu Twojego ludu, może  rozproszyć ciemności wokół Twojej Oblubienicy. Miła Dobroci Wiekuista, wyznaję, że łaskawość Ducha Świętego i płomienna Twa miłość chce rozpalić i zjednoczyć z Tobą moje serce oraz serca wszystkich rozumnych stworzeń.

O, Boże, Ty co wszystko wiesz, wszystko chcesz i możesz, błagam Cię, wysłuchaj moich próśb. O, potęgo Ojca Przedwiecznego, o mądrości Syna Jednorodzonego, zaklinam Cię na drogocenną Twą krew! O, łaskawości Ducha Świętego, o ogniu i niezgłębiona miłości, co przymocowałaś i przybiłaś Syna Bożego do krzyża, proszę Cię, okaż miłosierdzie światu i zlej żar miłości na Kościół święty, aby cieszył się pokojem i jednością. Boże, Boże mój, nie chcę, żebyś dłużej zwlekał! Niechaj Twa nieskończona dobroć zmusi Cię do otwarcia oka Twego miłosierdzia.

Jezu słodki, Jezu miłości.