LV - Krótkie powtórzenie kilku rzeczy już powiedzianych.

Dotychczas wyłożyłem ci, jak winno postępować na ogół każde stworzenie obdarzone rozumem, aby wyjść z rzeki świata, a nie utonąć i nie dojść do potępienia wiecznego. Ukazałem ci trzy stopnie ogólne, to jest trzy władze duszy i jako nikt nie może wstąpić na jeden z nich, aby nie wstąpić na wszystkie. Wytłumaczyłem ci te słowa mojej Prawdy: Gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię, moje, tam Ja jestem pośrodku nich; wyjaśniłem ci, że to zgromadzenie jest zjednoczeniem tych trzech stopni, czyli trzech władz duszy, uzgodnionych z dwoma głównymi przykazaniami prawa dotyczącymi miłości ku Mnie i bliźniemu swemu, czyli kochania Mnie ponad wszystko, a bliźniego jak siebie samego.

Wstąpiwszy na te schody, te władze zjednoczone w imię moje, jak ci rzekłem, dusza natychmiast pragnie wody żywej. Wtedy rusza i przechodzi przez most, idąc za nauką mojej Prawdy, która jest sama tym mostem. Przybiega na jej głos, ten sam głos, o którym ci mówiłem, który was zapraszał w świątyni i który zawsze was wzywa: Kto pragnie, niech do Mnie przyjdzie, i pije, bom jest źródłem wody żywej (J 7,37).

Wytłumaczyłem ci, co znaczą te słowa i jak je należy rozumieć, abyś lepiej poznała obfitość mojej miłości i wstyd tych, którzy z upodobaniem biegną ścieżką diabła, gdy on zaprasza ich do wody martwej.

Pytałaś Mnie, jak należy postępować, aby nie utonąć. Odpowiedziałem ci, a ty widziałaś i słyszałaś. Rzekłem, że należy wejść na most, gromadząc i jednocząc wszystkie władze w miłości bliźniego, niosąc Mi swoje serce i upodobanie sobie Mnie, jak naczynie, z którego daję pić każdemu proszącemu Mnie o to. Tą drogą Chrystusa ukrzyżowanego trzeba iść z wytrwałością aż do śmierci.

Tak postępować winni wszyscy, w jakimkolwiek by człowiek trwał stanie. Żaden stan nie wytłumaczy go, że tak czynić nie może lub czynić nie powinien. Może tak czynić i powinien tak czynić. Jest to obowiązek każdego stworzenia obdarzonego rozumem. Nikt nie może się od niego uchylić, mówiąc: mam obowiązki, dzieci, tysiąc trosk na świecie, więc uchylam się i nie mogę iść tą drogą. Nie mogą się tłumaczyć trudnościami, które w świecie znajdują, bo, jak ci rzekłem już, każdy stan jest Mi przyjemny i miły, byle trwać w nim z dobrą i świętą wolą. Wszystko stworzone jest przeze Mnie, który jestem najwyższą dobrocią, więc wszystkie rzeczy są dobre i doskonałe i dałem wam je nie po to, abyście w nich znaleźli śmierć, lecz abyście przez nie posiedli życie.

Łatwa to rzecz, bo nic nie jest łatwe, tak przyjemne, jak miłość. Nie żądam od was niczego innego, tylko miłości i ukochania Mnie i bliźniego. Możecie to czynić w każdym czasie, w każdym miejscu i w każdym stanie, kochając Mnie i korzystając z każdej rzeczy ku chwale i sławie imienia mego.

Wiesz, co ci rzekłem o błędzie tych, którzy nie idą za tym światłem. Zamknięci w miłości własnej, kochają i posiadają stworzenia i dobra tego świata poza Mną i spędzają to życie w udręczeniach. Stają się ciężarem dla siebie samych i jeśli się nie zmienią, jak ci rzekłem, dojdą do potępienia wiecznego.
Oto ukazałem ci, jak ogólnie postępować winien każdy człowiek.