Modlitwa św. Katarzyny - do Matki Bożej

O Maryjo, Świątynio Trójcy; Maryjo, Nosicielko Ognia...
Maryjo, Ziemio urodzajna. Ty jesteś tą młodą rośliną,
która dała nam wonny kwiat Słowa jednorodzonego, Syna Boga,
w Tobie bowiem zostało zasiane to Słowo.

Maryjo, Wozie Ognisty, Ty niosłaś ogień ukryty
i przysłonięty popiołem Twego człowieczeństwa...

O Maryjo, widzę, że Słowo, które dałaś, jest w Tobie,
nie będąc odłączone od Ojca...

W tym wszystkim ukazuje się godność człowieka,
dla którego Bóg uczynił tak wiele i tak wielkie rzeczy...

Dziś także, o Maryjo, w Tobie objawia się moc
i wolność człowieka, bowiem gdy Anioł posłany był do Ciebie,
aby Ci zwiastować tajemnicę daru Bożego,
Syn Boży nie zszedł do łona Twego
zanim nie zgodziłaś się w Twej woli.

On czekał u drzwi Twojej woli. aż Mu otworzysz,
gdyż pragnął wejść do Ciebie i byłby nigdy nie wszedł,
gdybyś Mu nie była otwarła...

Pukała do drzwi Twoich, o Maryjo Boskość odwieczna,
lecz gdybyś nie otwarła, Bóg nie wcieliłby się w Tobie...

Do Ciebie się uciekam, Maryjo,
Tobie oddaję moje błaganie za słodką oblubienicą Chrystusa
oraz za Jego Wikariusza na ziemi,
ażeby do prowadzenia Kościoła świętego
otrzymał światło rozwagi i roztropności.

Amen.